$194.000
Settlement
Citește mai mult

The Four Courts courthouse

Eccleston vs. Draper

Business Law

$194.000 Settlement

We understand that both buying and selling
a property can be a stressful experience.

Arii de practica - WINZER și Asociații

În materia contenciosului administrativ, avocații noștri asigură servicii de specialitate atât în procedurile necontencioase, cât și în cele contencioase, în cauze complexe având ca obiect controlul de legalitate exercitat de instanțele de contencios administrativ asupra actelor administrative emise în regim de putere publică de către autoritățile publice (de la nivel parlamentar, guvernamental și al administrației publice).

Arii de practica - WINZER și Asociații

În domeniul dreptului civil, Societatea noastră oferă atât servicii de consultanță, cât și servicii de asistare și reprezentare juridică, în proceduri și cauze variate, relevante în raport de obiectul, natura și întinderea pretențiilor solicitate spre valorificare.

 

 

 

Arii de practica - WINZER și Asociații

În domeniul dreptului constituțional, avocații noștri dețin experiență relevantă atât în ceea ce privește formularea și susținerea unor excepții de neconstituționalitate în fața instanțelor judecătorești în cauze pendinte, cât și în ceea ce privește formularea unor puncte de vedere sub forma unor amicus curie în cauze aflate deja pe rolul Curții Constituționale sau în ceea ce privește sesizarea instituției Avocatului Poporului, în vederea exercitării de către acesta din urmă a atribuțiilor de garant constituțional al drepturilor și libertăților fundamentale (inclusiv prin (dar FĂRĂ a se limita la) sesizarea instanței de control constituțional și/sau de contencios administrativ).

Arii de practica - WINZER și Asociații

Avocații noștri sunt cunoscuți pentru expertiza deținută în domeniul dreptului european, fiind implicați în cauze complexe atât în fața CtEDO, cât și în fața instanțelor naționale. Deopotrivă, suntem pregătiți în a oferi consultanță instituțională în vederea evaluării din perspectiva compatibilității cu dreptul U.E. a proiectelor de acte normative și a propunerilor legislative, militând pentru creșterea gradului de conștientizare a particularităților procedurilor de infringement și pentru accelerarea procesului de instituire la nivel național a măsurilor care pot sta la baza clasării de către Comisia Europeană a acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate împotriva României.

You will have a dedicated member of the team who will work with you throughout the whole process.

They will make sure that everything is explained to you in plain English so that you fully understand every step along the way.

They will also act on your behalf throughout the process whether it’s dealing with Estate Agents, the other party’s Conveyancer, surveyors, mortgage lenders or anyone else who needs to be involved.

We Are Here to Provide Legal Help

We have over 30 years of consultancy experience in business, real estate, criminal and general practice law and we strive to deliver.