Politică de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI www.winzer.ro

1. Informatii privind Operatorul de date cu caracter personal

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prezinta o importanta deosebita pentru noi. In acest scop am elaborat prezentul angajament de respectare a confidentialitatii datelor dumneavoastra prin care va explicam ce categorii de date cu caracter personal colectam, precum si modul in care sunt utilizate respectivele date si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.
Prezenta Politica se raporteaza numai la datele dumneavoastra cu caracter personal pe care societatea noastra le prelucreaza prin intermediul website-ului www.winzer.ro si dorim sa va asiguram ca la nivelul societatii au fost luate toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra.
Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, atunci cand navigati pe website-ul www.winzer.ro, este WINZER şi Asociaţii – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI, înfiinţată prin Decizia Baroului Bucureşti nr. 1314/07.06.2016, cu sediul profesional în Municipiul București, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, scara 3, etaj 6-7, camera 88, sector 3, având Codul Fiscal nr. RO 36264682.
Pentru orice intrebari/nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal, ne puteti transmite o solicitare la adresa postala a sediului nostru din Municipiul București, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, scara 3, etaj 6-7, camera 88, sector 3, sau la adresa de corespondenta electronica [email protected], cu titlul “Protectia datelor personale” sau “GDPR

 1. Definitii

Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
In sensul prezentei Politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, resedinta/ domiciliu.
Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
In sensul acestei Politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul www.winzer.ro sau completarii formularelor disponibile pe site.
Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul este WINZER şi Asociaţii – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI
Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului www.winzer.ro.
Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Navigarea pe site-ul www.winzer.ro  implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

 • datele personale pe care le dezvaluiti direct Operatorului, in mod voluntar ( prin intermediul formularului/emailului de contact), acestea fiind colectate individual;
 • datele pe care dumneavoastra le furnizati in mod involuntar, prin navigarea pe website-ul nostru.

WINZER şi Asociaţii – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), numar de telefon (pentru comunicare), adresa de e-mail (pentru comunicare), si orice alte categorii de date cu caracter personal pe care utilizatorul le poate pune la dispozitia noastra prin intermediul formularelor/emailului de contact.
Putem colecta involuntar si alte date personale care va apartin, si anume adresa IP sau date care sunt in legatura cu cautarile efectuate pe site-ul nostru. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor si nu vor fi prelucrate altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookies.
In anumite situatii, strict reglementate de lege, Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator.
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de noi, in conditiile legii, in vederea prelucrarii, unor Persoane imputernicite de operator, instantelor judecatoresti sau autoritatilor competente, la solicitarea acestora si/sau in scopul furnizarii serviciilor prestate de firma noastra.

 1. Scopul si temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016, astfel:

 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la serviciile societatii noastre;

Avand in vedere calitatea dumneavoastra de client sau potential client, inclusiv atunci cand actionati in calitate de reprezentant sau persoana de contact pentru un client sau un potential client, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal relevante (inclusiv, dar fara a se limita la datele de identificare precum nume, prenume, datele de contact, datele privind calitatea dumneavoastra in procedurile judiciare) atunci cand va furnizam serviciile solicitate, in scopul executarii contractului de asistenta si reprezentare juridica.

 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului winzer.ro si pentru indeplinirea obiectului de activitate al Operatorului.

In calitate de vizitator al paginii noastre de internet, www.winzer.ro, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv, dar fara a ne limita la adresa de IP, data, locatia si ora accesarii) in scopul monitorizarii traficului si pentru imbunatatirea continutul informativ al website-ului nostru. In acest caz, interesul nostru legitim este de a asigura functionarea si eficienta paginii noastre de internet.

 • prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016): Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ne revin.

WINZER şi Asociaţii – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI trebuie sa respecte obligatiile impuse in sarcina sa prin normele legale ce reglementeaza profesia de avocat, precum si alte obligatii legale (de exemplu, obligatia de raportare catre autoritatile fiscale, etc.).

Prelucram date cu caracter personal in mod transparent, in urmatoarele scopuri:

 • prelucrarea oricaror solicitari/cereri primite prin intermediul formularului de contact, inclusiv pentru a raspunde acestor solicitari;
 • pentru a va comunica ofertele noastre si pentru a ne promova serviciile;
 • pentru a evalua si imbunatati website-ul, serviciile oferite precum si relatia noastra cu utilizatorii site-ului;
 • comunicarea informatiilor de interes pentru utilizatorii website-ului;
 • protejarea drepturilor noastre legitime.

Vom putea efectua inregistrari anonime pe baza informatiilor pe care le furnizati, prin excluderea datelor de natura a conduce la identificarea dumneavoastra. Inregistrarile anonime au drept scop analiza solicitarilor, care va genera o imbunatatire a serviciilor noastre si a navigarii pe site.

 1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului www.winzer.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila, raportat la scopul prelucrarii, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 3 ani de la momentul colectarii acestora.

 1. Transferul de date cu caracter personal

In situatii temeinic justificate, WINZER şi Asociaţii – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI poate dezvalui datele dumnevoastra cu caracter personal catre terti, respectiv catre:

 • instante judecatoresti sau arbitrale si/sau alte autoritati publice;
 • alti avocati, specialisti din domeniul juridic, consultanti si/sau experti implicati in cauzele de care ne ocupam pentru dumneavoastra;
 • terte parti indicate expres de dumneavoatra;
 • furnizorii nostri de servicii (de exemplu, furnizorii de servicii de traducere, servicii de asigurare, servicii IT si de mentenanta a sistemelor IT).
 • autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii noastre, care ne solicita sa furnizam informatii, in virtutea obligatiilor legale.

Ne asiguram in mod constant ca partenerii/furnizorii nostri prezinta garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal indeplineste toate cerintele legale.
Totodata, putem comunica date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialisti/ colaboratori in aducerea la indeplinire a unor obligatii care ne revin potrivit legislatiei specifice intr-un anumit domeniu sau potrivit contractelor in derulare.
Ca regula, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. In situatii de exceptie si doar daca este necesar, transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor masuri de protectie adecvate conform prevederilor legale specifice in materia protectiei datelor cu caracter personal si cu informarea dumneavoastra corespunzatoare.

 1. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte

Site-ul www.winzer.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. In cazul conectarii la un site web tert, aceasta Politica de confidentialitate nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acele site-uri.

 1. Drepturile persoanelor vizate

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu Operatorul de date cu caracter personal:
Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare se refera la dreptul persoanei vizate de a obtine de la operator corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected].
Dreptul la stergerea datelor inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine, din partea operatorului stergerea datele cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrării. Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in situatia in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

 1. a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 4. d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale care o privesc atunci cand prelucrarea este efectuata pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator.
Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, precum și pentru informații suplimentare, persoana vizata se poate adresa societatii noastre, prin transmiterea unei cereri pe e-mail la [email protected] sau prin posta, la adresa societatii din Municipiul București, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, scara 3, etaj 6-7, camera 88, sector 3.
De asemenea, persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Municipiul Bucuresti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1) si dreptul de a se adresa justitiei.

 1. Dispozitii finale

Daca vom aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colectam si modul in care le utilizam.
Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookies, prezenta pe website-ul www.winzer.ro .