Contencios administrativ

În materia contenciosului administrativ, avocații noștri asigură servicii de specialitate atât în procedurile necontencioase, cât și în procedurile contencioase, în cauze complexe având ca obiect final controlul de legalitate exercitat de instanțele de contencios administrativ asupra actelor administrative emise în regim de putere publică de către autoritățile publice (de la nivel parlamentar, guvernamental și al administrației publice).

Experiențe RELEVANTE (servicii oferite pentru):

1.1. O importantă COMPANIE privată, în 2 proceduri contencioase având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (hotărâre adoptată de o autoritate a administrației publice locale, în regim de putere publică), cu o valoare a prejudiciului de aproximativ 7 milioane lei
1.2. Un fost DIRECTOR GENERAL/PREȘEDINTE al Consiliului de administrație al unei importante instituții publice, în 2 proceduri contencioase având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (hotărâre adoptată de Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului)
1.3. Un DIRECTOR GENERAL/PREȘEDINTE al Consiliului de Conducere al unei autorități publice, în 2 litigii având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (ordin de ministru)
1.4. Un PRIMAR, în 2 litigii aflate pe rolul Î.C.C.J., având ca obiect anularea unor rapoarte întocmite de Agenția Națională de Integritate (vizând existența unui pretins conflict de interese și a unei pretinse stări de incompatibilitate)
1.5. Un membru în Consiliul de administrație al unei importante regii naționale, în 2 litigii având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (ordin de ministru)
1.6. Un fost SECRETAR DE STAT, într-un dosar instrumentat de Agenția Națională de Integritate, vizând o pretinsă stare de incompatibilitate (în sensul încălcării Legii nr. 161/2003 și a Legii nr. 188/1999)