Drept constituțional

În domeniul Dreptului Constituțional, avocații noștri dețin experiență relevantă atât în ceea ce privește formularea și susținerea unor excepții de neconstituționalitate în fața instanțelor judecătorești în cauze pendinte, cât și în ceea ce privește formularea unor puncte de vedere sub forma unor amicus curie în cauze aflate deja pe rolul Curții Constituționale sau în ceea ce privește sesizarea instituției Avocatului Poporului, în vederea exercitării de către acesta din urmă a atribuțiilor de garant constituțional al drepturilor și libertăților fundamentale (inclusiv prin (dar FĂRĂ a se limita la) sesizarea instanței de control constituțional și/sau de contencios administrativ).

Experiențe RELEVANTE:

1.1. AMICUS CURIAE în susținerea excepției de neconstituționalitate referitoare la anumite prevederi ale O.U.G. nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, formulate de Avocatul Poporului (solicitatea domnului avocat WINZER a vizat constatarea și confirmarea de către instanța de contencios constituțional a caracterului neconstituțional al O.U.G. nr. 25/2020 în ANSAMBLUL său) – prin Decizia nr. 229/02.06.2020, publicată în M.O. nr. 602/09.07.2020, Curtea Constituțională a constatat că O.U.G. în discuție este neconstituțional în ANSAMBLUL său
1.2. SESIZAREA AVOCATULUI POPORULUI în legătură cu încălcarea prevederilor constituționale imperative ale art. 1 alin. (4), art. 53 alin. (1) și art. 61 alin. (1) din legea fundamentală, realizată prin restrângerea exercițiului unui număr de 8 (opt) drepturi și libertăți fundamentale prin intermediul măsurilor efective stabilite prin Decretul 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emis la data de 14.04.2020 de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 0311/14.04.2020 – Decizia Curții Constituționale nr. 152/06.05.2020, publicată în M.O. nr. 387/13.05.2020