Drept civil

În domeniul dreptului civil, Societatea noastră oferă atât servicii de consultanță, cât și servicii de asistare și reprezentare juridică, în proceduri și cauze variate, relevante în raport de obiectul, natura și întinderea pretențiilor solicitate spre valorificare.

Experiențe RELEVANTE (consultanță oferită pentru):

1.1. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă, vizând contestarea procedurii de licitație publică organizată de o autoritate contractantă (Consiliu Județean), având ca obiect atribuirea pe loturi a unui contract de servicii (delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială a unității administrativ-teritoriale a județului), cu o valoare totală a procedurii de licitație de aproximativ 205 milioane lei
1.2. Un important MINISTRU, într-un proces civil având ca obiect acțiune în răspundere civilă delictuală, vizând prejudicii aduse acestuia de către o persoană având calitate specială (deputat) prin încălcarea dreptului la onoare, demnitate, reputație și imagine (drepturi nepatrimoniale), în contextul exercitării funcției de demnitate publică la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere din Guvernul României
1.3. Un VICEPRIMAR al unui important municipiu, într-o procedură necontencioasă aflată pe rolul Agenției Naționale de Integritate, vizând existența unei pretinse stări de incompatibilitate (în sensul încălcării Legii nr. 176/2010)
1.4. Un fost MINISTRU, într-un proces civil având ca obiect acțiune în răspundere civilă delictuală, vizând prejudicii aduse acestuia de către un europarlamentar (fost MINISTRU) prin încălcarea dreptului la onoare, demnitate, reputație și imagine (drepturi nepatrimoniale), în contextul exercitării unei funcții la conducerea unei importante confederații patronale reprezentative la nivel național
1.5. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă, vizând contestarea procedurii de licitație publică organizată de o autoritate contractantă, având ca obiect atribuirea unui contract de lucrări cu o valoare de aproximativ 44 milioane lei
1.6. Un fost MINISTRU/fost DIRECTOR al unui important teatru din Municipiul București, în proceduri contencioase având ca obiect suspendarea executării și anularea unor acte administrative (dispoziții ale Primarului General al Municipiului București)
1.7. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură contencioasă, vizând rezilierea unui contract de concesiune încheiat cu un important municipiu, cu o valoare litigantă de aproximativ 26 milioane lei
1.8. O importantă COMPANIE privată, în 2 proceduri contencioase având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (hotărâre adoptată de o autoritate a administrației publice locale, în regim de putere publică), cu o valoare a prejudiciului de aproximativ 7 milioane lei
1.9. Un fost DIRECTOR GENERAL/Președinte al Consiliului de Administrație al unei importante instituții publice, în 2 proceduri contencioase având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (hotărâre adoptată de Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului)
1.10. Un PRIMAR, într-un proces civil aflat pe rolul Î.C.C.J., având ca obiect anularea unui raport întocmit de Agenția Națională de Integritate (vizând existența unui pretins conflict de interese)
1.11. Mai mulți ANGAJAȚI DETAȘAȚI în cadrul unui minister, în procese civile având ca obiect acțiune în răspundere patrimonială, vizând drepturi salariale pretins necuvenite, în contextul constatării de către Curtea de Conturi a României a unor prejudicii
1.12. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă derulată în relația cu o importantă companie publică, vizând un contract de prestări servicii, cu o miză litigantă de aproximativ 43 milioane lei
1.13. Un DIRECTOR GENERAL/Președinte al Consiliului de Conducere al unei autorități publice, în 2 litigii având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (ordin de ministru)
1.14. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă, vizând concesionarea unui imobil (teren) pentru construirea unui centru/ansamblu comercial, cu o valoare a investiției de peste 20 milioane Lei
1.15. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură contencioasă inițiată de o instituție publică, vizând rezoluțiunea unui contract de asociere în participațiune, cu o valoare de aproximativ 7,5 milioane lei
1.16. Un PARLAMENTAR, într-o procedură necontencioasă derulată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, vizând o pretinsă faptă de discriminare (în sensul dispozițiilor O.G. nr. 137/2000)
1.17. Un fost PRIMAR, într-un proces civil având ca obiect acțiune în răspundere civilă delictuală, vizând prejudicii aduse acestuia de către un cunoscut ziarist prin încălcarea dreptului la onoare, demnitate, reputație și imagine (drepturi nepatrimoniale), în contextul exercitării unei funcții publice la conducerea unei importante companii naționale
1.18. O PRIMĂRIE, în cadrul procedurilor legale de elaborare și instituire a unor norme de organizare și funcționare pentru societățile comerciale care se află sub autoritatea Consiliului Local
1.19. Mai mulți ANGAJAȚI ai unei importante autorități publice, în procese civile având ca obiect acțiune în răspundere patrimonială, vizând venituri/drepturi/diferențe salariale și sume compensatorii pretins primite în mod necuvenit/nelegal, în contextul constatării de către Curtea de Conturi a României a unor prejudicii în sumă totală de peste 4,3 milioane Lei
1.20. O importantă COMPANIE națională, în fața CtEDO într-un litigiu împotriva unei companii din Germania și a unei companii din S.U.A. având o miză certă de 40 milioane U.S.D.
1.21. Mai multe ENTITĂȚI/OPERATORI/SOCIETĂȚI înființate de către autoritățile deliberative ale unor unități administrativ-teritoriale, în proceduri referitoare la achiziții publice/acorduri cadru (ex. acord cadru în valoare de aproximativ 40 mil. lei, încheiat între 2 astfel de societăți, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitatea și consolidarea unei construcții în cadrul unui proiect de restaurare și reconversie urbană a unui imobil, cu funcțiuni și activități de importanță vitală în dezvoltarea urbană a unității administrativ-teritoriale în cauză, contract de lucrări cu obiective de investiții în valoare de aproximativ 25 milioane Lei)
1.22. O importantă COMPANIE privată (cu acționariat internațional), în 2 litigii civile cu valori cumulate ale pretențiilor/daunelor solicitate de către o unitate administrativ-teritorială (Primărie) de aproximativ 3 milioane Euro
1.23. O importantă COMPANIE privată (cu acționariat internațional), în cadrul procedurilor de obținere de la o instituție bancară a unui credit de investiții în cuantum de 8 milioane Euro
1.24. Un PARLAMENTAR, într-un dosar instrumentat de Agenția Națională de Integritate, vizând un pretins conflict de interese (în sensul încălcării Legii nr. 176/2010)