Drept civil

În domeniul dreptului civil, Societatea noastră oferă atât servicii de consultanță, cât și servicii de asistare și reprezentare juridică, în proceduri și cauze variate, relevante în raport de obiectul, natura și întinderea pretențiilor solicitate spre valorificare.

Experiențe RELEVANTE (consultanță oferită pentru):

1.1. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă, vizând contestarea procedurii de licitație publică organizată de o autoritate contractantă, având ca obiect atribuirea unui contract de lucrări cu o valoare de aproximativ 44 milioane lei
1.2. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură contencioasă, vizând rezilierea unui contract de concesiune încheiat cu un important municipiu, cu o valoare litigantă de aproximativ 26 milioane lei
1.3. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă derulată în relația cu o importantă companie publică, vizând un contract de prestări servicii, cu o miză litigantă de aproximativ 43 milioane lei
1.4. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă, vizând concesionarea unui imobil (teren) pentru construirea unui centru/ansamblu comercial, cu o valoare a investiției de peste 20 milioane lei
1.5. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură contencioasă inițiată de o instituție publică, vizând rezoluțiunea unui contract de asociere în participațiune, cu o valoare de aproximativ 7,5 milioane lei
1.6. Un fost PRIMAR, într-un proces civil având ca obiect acțiune în răspundere civilă delictuală, vizând prejudicii aduse acestuia de către un cunoscut ziarist prin încălcarea dreptului la onoare, demnitate, reputație și imagine (drepturi nepatrimoniale), în contextul exercitării unei funcții publice la conducerea unei importante companii naționale
1.7. O PRIMĂRIE, în cadrul procedurilor legale de elaborare și instituire a unor norme de organizare și funcționare pentru societățile comerciale care se află sub autoritatea Consiliului Local
1.9. O importantă COMPANIE națională, în fața CtEDO într-un litigiu împotriva unei companii din Germania și a unei companii din S.U.A. având o miză certă de 40 milioane U.S.D.
1.10. Mai multe ENTITĂȚI/OPERATORI/SOCIETĂȚI înființate de către autoritățile deliberative ale unor unități administrativ-teritoriale, în proceduri referitoare la achiziții publice/acorduri cadru (ex. acord cadru în valoare de aproximativ 40 milioane lei, încheiat între 2 astfel de societăți, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitatea și consolidarea unei construcții în cadrul unui proiect de restaurare și reconversie urbană a unui imobil, cu funcțiuni și activități de importanță vitală în dezvoltarea urbană a unității administrativ-teritoriale în cauză, contract de lucrări cu obiective de investiții în valoare de aproximativ 25 milioane lei)
1.11. O importantă COMPANIE privată (cu acționariat internațional), în 2 litigii civile cu valori cumulate ale pretențiilor/daunelor solicitate de către o unitate administrativ-teritorială (Primărie) de aproximativ 3 milioane euro
1.12. O importantă COMPANIE privată (cu acționariat internațional), în cadrul procedurilor de obținere de la o instituție bancară a unui credit de investiții în cuantum de 8 milioane euro