IOANA ANGHEL

Arii de practică: Drept Civil, Contencios Administrativ, Dreptul Familiei, Dreptul Muncii

Telefon: (+4) 0724.647.680
E-mail: [email protected]

Domenii de activitate

  • Drept Civil
  • Contencios Administrativ
  • Dreptul Familiei
  • Dreptul Muncii

Educație și formare

EDUCAȚIE
Licențiată în științe juridice, specializarea Drept – Universitatea Nicolae TITULESCU (2006) 
CARIERĂ
Experiență în practica avocațială: 16 ani
Experiență în cadrul WINZER și Asociații: 4 ani

Experiențe relevante (consultanță oferită, în coordonarea unor echipe pluridisciplinare de avocați, pentru):

1.1. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă, vizând contestarea procedurii de licitație publică organizată de o autoritate contractantă (Consiliu Județean), având ca obiect atribuirea pe loturi a unui contract de servicii (delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială a unității administrativ-teritoriale a județului), cu o valoare totală a procedurii de licitație de aproximativ 205 milioane lei
1.2. Un fost MINISTRU/fost DIRECTOR al unui important teatru din Municipiul București, în proceduri contencioase având ca obiect suspendarea executării și anularea unor acte administrative (dispoziții ale Primarului General al Municipiului București)
1.3. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură contencioasă, vizând rezilierea unui contract de concesiune încheiat cu un important municipiu, cu o valoare litigantă de aproximativ 26 milioane lei
1.4. O importantă COMPANIE privată, în 2 proceduri contencioase având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (hotărâre adoptată de o autoritate a administrației publice locale, în regim de putere publică), cu o valoare a prejudiciului de aproximativ 7 milioane lei
1.5. Mai mulți ANGAJAȚI DETAȘAȚI în cadrul unui minister, în procese civile având ca obiect acțiune în răspundere patrimonială, vizând drepturi salariale pretins necuvenite, în contextul constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii
1.6. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură contencioasă inițiată de o instituție publică, vizând rezoluțiunea unui contract de asociere în participațiune cu o valoare de aproximativ 7.5 mil. Lei
1.7. O PRIMĂRIE, în cadrul procedurilor legale de elaborare și instituire a unor norme de organizare și funcționare pentru societățile comerciale care se află sub autoritatea Consiliului Local
1.8. Mai multe ENTITĂȚI/OPERATORI/SOCIETĂȚI înființate de către autoritățile deliberative ale unor unități administrativ-teritoriale, în proceduri referitoare la achiziții publice/acorduri cadru (ex. acord cadru în valoare de aproximativ 40 mil. Lei, încheiat între 2 astfel de societăți, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitatea și consolidarea unei construcții în cadrul unui proiect de restaurare și reconversie urbană a unui imobil, cu funcțiuni și activități de importanță vitală în dezvoltarea urbană a unității administrativ-teritoriale în cauză, contract de lucrări cu obiective de investiții în valoare de aproximativ 25 mil. Lei)

Partener Senior în cadrul Winzer si Asociatii, doamna Ioana Anghel s-a remarcat de-a lungul carierei de avocat prin pasiunea pentru domeniul de activitate și pentru profesionalismul dovedit.
Având o vastă experiență în Drept Civil, Contencios Administrativ, Dreptul Familiei și Dreptul Muncii, confirmată și prin rezultatele notabile obținute în gestionarea cauzelor, doamna avocat se remarcă și prin abilități de leadership, prin spirit organizatoric și prin creativitate.
În perioada 2015-2018 a deținut și calitatea de arbitru în cadrul Curții De Arbitraj - Filiala București – Regiunea Economică Muntenia III și București VIII, organizată în cadrul Asociaţiei Balcanice de Arbitraj – Filiala București – Regiunea Economică Muntenia III și București VIII, contribuind la organizarea și administrarea soluționării litigiilor naționale și internaționale prin arbitraj instituționalizat (inclusiv în ceea ce privește organizarea arbitrajului ad-hoc, la cererea părților care au optat pentru această formă de arbitraj prin convenția arbitrală). ...
Deopotrivă, a oferit asistență de specialitate în organizarea altor modalități alternative de soluționare a litigiilor, precum mediere, conciliere și adjudecarea disputelor în contracte de antrepriză, elaborând inclusiv modele de convenții arbitrale care au condus la îmbunătățirea mediilor de afaceri.
Experiența o recomandă și în privința organizării dezbaterilor privind probleme de drept sau de jurisprudență, respectiv a capacității de a iniția propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării arbitrajului intern și internațional.
În perioada 2008-2018, doamna Ioana ANGHEL a fost avocat titular în cadrul Cabinetului de avocat „Anghel Ioana” - aceasta reprezentând perioada în care a cunoscut dezvoltarea substanțială și remarcabilă a statutului de avocat.