Dreptul familiei

În domeniul dreptului familiei, avocații noștri oferă servicii de specialitate (atât în proceduri necontencioase, cât și în proceduri contencioase) în legătură cu toate chestiunile care vizează raporturile personale și patrimoniale specifice familiei (respectiv raporturile de căsătorie, raporturile care rezultă din rudenie și/sau din adopție, etc.) sau asimilate relațiilor de familie.