Arii de practică – Winzer și Asociații

 • Fraude și delapidări
 • Infracțiuni cibernetice și comerț electronic
 • Piețele de capital și infracțiuni in domeniul energiei
 • Infracțiuni de ordin penal în dreptul muncii
 • Infracțiuni de ordin penal în dreptul mediului
 • Infracțiuni de ordin penal în materie de proprietate intelectuală și industrială
 • Cazuri de corupție
 • Abuz de putere și neglijență în pozițiile oficiale
 • Criminalitate organizată
 • Spălare de bani
 • Infracțiuni de ordin penal privind regimul de confidențialitate / secretul informațiilor
 • Infracțiuni privind legislația contabilă și fiscală

Drept Civil

DREPT CIVIL
Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică.

Drept Penal

DREPT PENAL
Dreptul penal reprezintă instrumentul prin care se apără cele mai importante valori sociale împotriva faptelor periculoase.

Dreptul Muncii

DREPTUL MUNCII
Dreptul muncii – ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile sociale individuale şi colective de muncă ce se stabilesc între angajatori şi salariaţi.

Dreptul Familiei

DREPTUL FAMILIEI
Dreptul familiei reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile relaţiilor dintre persoanele unite prin filiaţie (relaţie de rudenie) sau prin căsătorie (sau parteneriat declarat).

Dreptul Fiscal

DREPTUL FISCAL
Dreptul fiscal reglementează raporturile juridice care se nasc în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obţin venituri sau deţin bunuri impozabile ori taxabile.

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL
Dreptul comercial are ca obiect normele juridice care reglementează relațiile sociale născute din actele juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.