ribunalul București confirmă abuzul lui Nicușor Dan în schimbarea managerilor de teatre din București

ribunalul București confirmă abuzul lui Nicușor Dan în schimbarea managerilor de teatre din București

Printr-o hotărâre executorie, Tribunalul București a suspendat dispoziția Primarului General prin care a fost aprobat rezultatul evaluării finale a managementului Teatrului Excelsior, cu consecința repunerii părților în situația anterioară momentului emiterii actului administrativ. Consecința este repunerea fostului manager, Adrian Găzdaru, la conducerea teatrului.

Instanța confirmă abuzul lui Nicușor Dan și al membrilor comisiei de evaluare, membri aflați în stare de incompatibilitate la momentul evaluării. Aceasta deoarece în perioada de derulare a procedurii de evaluare finală pentru managementul Teatrului Excelsior pentru perioada 2018-2021 au existat raporturi contractuale ale membrilor comisiei, în persoana lui Adrian Neacșu, a Dianei Pungă, a Lilianei Toderiuc Fedorca și a lui Andrei Rizea, chiar cu instituția publică de cultură pentru care realizau evaluarea managementului. Judecătorul arată astfel că „efectuarea evaluării de către aceleași persoane ridică serioase dubii în ceea ce privește legalitatea actelor întocmite în astfel de condiții”.

Motivarea hotărârii Tribunalului București, AICI! (.pdf)

Dincolo de faptul că managerul Teatrului Excelsior a fost evaluat de către o comisie a cărei membri erau în evidentă stare de incompatibilitate, în motivare se mai arată și că evaluarea s-a făcut la 8 luni „după expirarea termenului” prevăzut în contractul de management al lui Adrian Găzdaru, evaluarea finală trebuind să aibă loc în luna septembrie a anului 2021.

Respingând toate apărările formulate de Nicușor Dan, tribunalul apreciază că „modalitatea în care a fost întocmit raportul de evaluare aprobat prin decizia a cărei suspendare s-a solicitat reflectă împrejurări legate de starea de fapt și de drept din care rezultă o aparență de nelegalitate, care creează o îndoială puternică asupra prezumției de legalitate de care se bucură actul administrativ” și reține că situația lui Adrian Găzdaru a fost „grav afectată”.

„Este o soluție pe care o preconizam și care confirmă abuzul evident realizat de primarul general și de persoanele desemnate de acesta să efectueze evaluarea managementului teatrelor din București. Am avut și avem convingerea că evaluarea persoanelor aflate la conducerea teatrelor nu a fost una corectă, obiectivă și legală, scopul direct fiind doar îndepărtarea foștilor manageri. Încetarea contractului de management a fost profund abuzivă, generând perturbarea previzibilă gravă a funcționării Teatrului Excelsior. Se observă că există un evident modus operandi, situația descrisă de către instanță prin hotărârea care îl vizează pe domnul Găzdaru fiind regăsită și în cazul altor manageri de teatre. Societatea mea asigură reprezentarea juridică, printre alții, și pentru foștii manageri ai Teatrelor Nottara și Metropolis, doamna Tepuș Marinela și domnul George Ivașcu fiind, la rândul lor, victime ale abuzurilor primarului general și ale subordonaților acestuia. Soluția tribunalului este executorie și am solicitat deja repunerea domnului Găzdaru în funcția de manager al Teatrului Excelsior”, a declarat avocatul Cristian Winzer, a cărui societate de avocați a asigurat apărarea fostului manager al Teatrului Excelsior în fața instanței.