Ordonanța care privatiza sănătatea, neconstituțională. CCR și-a însușit argumentele avocatului Winzer

Ordonanța care privatiza sănătatea, neconstituțională. CCR și-a însușit argumentele avocatului Winzer

„VICTORIE mare la CCR: OUG prin care guvernul Orban a dorit să privatizeze sănătatea a fost confirmată ca fiind NECONSTITUȚIONALĂ în ansamblu!”, a scris avocatul Cristian Winzer pe contul său de Facebook. Acesta este cel care a și trimis Curții un Amicus Curiae cu alte argumente juridice decât cele arătate de Avocatul Poporului în sesizarea sa.

„Analizând excepția de neconstituționalitate a UNOR dispoziții din OUG nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului), CCR (cu UNANIMITATE de voturi!), a constatat că OUG este neconstituţională în ANSAMBLUL său (întocmai cum am cerut eu, prin intermediul unui AMICUS CURIAE depus la dosarul cauzei)!

În argumentarea acestei soluții, CCR a reținut, în esență, că OUG a fost adoptată FĂRĂ respectarea exigențelor legale și constituționale referitoare la solicitarea avizului Consiliului Legislativ!

În materialul meu, am cerut CCR să observe că Guvernul NU a adus argumente pertinente în sensul dovedirii caracterului urgent al măsurilor pe care a dorit să le instituie prin adoptatea O.U.G. nr. 25/2020, motivarea urgenței fiind astfel una pur FORMALĂ, lipsind practic de substanță textul constituțional al art. 115 alin. (4).

Totodată, am arătat că elaborarea și adoptatea proiectului de OUG s-au făcut în timpul NOPȚII de 04.02.2020 spre 05.02.2020 FĂRĂ transparență, FĂRĂ dezbatere, FĂRĂ consultarea prealabilă a autorităților relevante și a tuturor părților interesate cu atribuții și responsabilități în materie (din mediul medical public și privat deopotrivă), FĂRĂ a exista studii de impact (la nivel social și la nivel financiar), FĂRĂ informarea prealabilă a Comisiei Europene și FĂRĂ avizul OBLIGATORIU al Comisiei interministeriale pentru suport tehnic!

Mai mult decât atât, în condițiile evidente în care avizul Consiliului Legislativ a fost solicitat în data de 05.02.2020, DUPĂ adoptarea OUG și DUPĂ încheierea ședinței de guvern (fiind înregistrat la Consiliul Legislativ sub Numărul D84/05.02.2020) și ținând cont de faptul că prin Decizia nr. 140/2019, CCR a stabilit că NESOLICITAREA avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstituționalitatea legii sau ordonanței – simplă sau de urgență, am dovedit că solicitarea avizului Consiliului Legislativ DUPĂ adoptarea ordonanței de urgență echivalează, practic, cu NESOLICITAREA acestuia – împrejurare de natură a determina neconstituționalitatea OUG nr. 25/2020, în ANSAMBLUL său!

OUG prin care se creau de către guvernul Orban, PREFERENȚIAL, atât condiții de accesare nemijlocită, de către companii PRIVATE, a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru implementarea programelor naționale de sănătate, cât și evidente și substanțiale AVANTAJE FINANCIARE pentru aceste companii, AFECTA și drepturi și libertăți fundamentale (dreptul la ocrotirea sănătății, prevăzut de art. 34 alin. (1) și dreptul la asistență medicală, prevăzut de art. 47 alin. (2) teza a III-a din legea fundamentală), reprezentând un veritabil ATENTAT la adresa sistemului public de sănătate!

Din punctul meu de vedere, prin acest OUG se DESTABILIZAU instituțiile publice și furnizorii publici de servicii medicale, în condițiile în care aceștia NU doar că urmau să primească alocări financiare DIMINUATE substanțial (corelativ sumelor care urmau a fi direcționate către furnizorii privați de servicii medicale) și că s-ar fi confruntat cu mari TRANSFERURI de personal angajat către companiile private (unde acest personal ar fi realizat aceleași activități profesionale, dar pentru o remunerație superioară), dar ar fi fost chiar în PERICOL să se închidă, neputând face față acestei CONCURENȚE VĂDIT NELOIALE (prin care se denatura profund însuși caracterul de stat SOCIAL al României și se încalca însăși obligația statului român de GARANTARE a dreptului la sănătate, prin intermediul programelor naționale de sănătate, cu asistență medicală asigurată în unități de profil publice, iar NU private)!” a arătat avocatul Cristian Winzer.