Cristian WINZER

Arii de practică: Drept Penal, Contencios Administrativ, Malpraxis Medical, Drept Constituțional

Telefon: (+4) 0724/555.777

E-mail: [email protected]

Domenii de activitate

  • Drept Penal
  • Contencios Administrativ
  • Drept Constituțional
  • Malpraxis Medical
  • Drept European al Drepturilor Omului

Educație și formare

Doctorand în drept – specializarea Drept Internațional Public (sub îndrumarea și coordonarea prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE) – Universitatea Titu Maiorescu (2019 – prezent)
Absolvent studii academice postuniversitare (”Managementul strategic al Afacerilor Interne”) – Colegiul Național de Afaceri Interne, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” (2020)
Absolvent studii academice postuniversitare (Curs de nivel înalt – Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă ”Securitate și bună guvernare”) – Colegiul Național de Apărare, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” (2017)
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - Uniunea Avocaților din România (2011)
Absolvent curs internațional studii politice (Universitatea de Vară pentru Democrație a Școlilor de Studii Politice membre ale Consiliului Europei) – Consiliul Europei, Strasbourg, Franța (2010)
Absolvent studii master (domeniul Științe penale) – Universitatea Nicolae Titulescu (2009)
Licențiat în științe juridice, specializarea Drept – Universitatea din București (2008)
Licențiat în științe economice, specializarea Administrarea Afacerilor – Universitatea din București (2008)

Experiențe relevante - Drept PENAL

1.1. Un PREȘEDINTE de Consiliu Județean, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (Serviciul Teritorial Iași), vizând infracțiuni de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), în legătură cu pretinse activități ilicite vizând 2 (două) contracte de lucrări (având ca obiect reabilitarea și modernizarea unor drumuri strategice județene), cu o valoare de aproximativ 75 milioane lei
1.2. O importantă COMPANIE privată, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul European - România (EPPO), în legătură cu pretinse activități ilicite vizând 2 (două) contracte (având ca obiect prestarea unor servicii de elaborare a unor studii geotehnice, de seismicitate și/sau de mediu în cadrul unor proiecte/obiective de infrastructură de importanță națională), cu valori contractuale cumulate de aproximativ 25 milioane lei
1.3. Un REPUTAT MEDIC/PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR (promotor în România al unui important domeniu chirurgical), într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.4. Un fost DIRECTOR în cadrul unei importante instituții publice, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), în legătură cu desfășurarea de pretinse activități ilicite prin care sume de bani în valoare de peste 20 milioane lei (4,5 milioane euro) din fondurile instituției publice ar fi fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive
1.5. Un fost VICEPRIMAR de sector, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând (în principiu) infracțiuni de serviciu (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), cu un prejudiciu total stabilit de D.N.A. de aproximativ 578 milioane lei (116 milioane euro)
1.6. Un PARLAMENTAR (fost președinte de consiliu județean), într-un dosar penal instrumentat de Î.C.C.J., vizând infracțiuni contra persoanei (prevăzute și pedepsite de Codul Penal) săvârșite de către o persoană având calitate specială (parlamentar)
1.7. O importantă COMPANIE privată, în legătură cu o serie de contracte având ca obiect prestarea unor servicii de elaborare a unor studii geotehnice, de seismicitate și/sau de mediu în cadrul unor proiecte/obiective de infrastructură de importanță națională, cu valori contractuale cumulate de peste 40 milioane lei, din perspectiva relevării existenței/inexistenței unor eventuale acte și fapte materiale care se pot circumscrie sferei penale
1.8. Un fost PARLAMENTAR (fost președinte de comisie parlamentară), într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.9. Un important OM DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vizând infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra siguranței publice, în cadrul unui proiect de reducere a eroziunii costiere cu o valoare de aproximativ 21 milioane lei
1.10. Un REPUTAT MEDIC/PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR (promotor în România al unui important domeniu chirurgical), într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), în legătură cu achiziția unor servicii de asistență tehnică și instruire on-site pentru Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) și pentru softul care asigură planificarea resurselor (ERP) la prețuri pretins supraevaluate, cu un prejudiciu estimat/stabilit de D.N.A. de aproximativ 16,8 milioane euro
1.11. Un OM DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. - Serviciul Teritorial Alba Iulia, vizând infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prevăzute și pedepsite de Legea nr. 78/2000), în legătură cu un contract încheiat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu - POS Mediu 2007-2013, având ca obiect extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 2 (două) importante judeţe din România, în valoare totală de aproximativ 421 milioane lei (fără TVA), cu un prejudiciu estimat/stabilit de D.N.A. de aproximativ 7,5 milioane lei
1.12. Un DIRECTOR în cadrul unei autorități publice, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000
1.13. Un DIRECTOR în cadrul unui centru multifuncțional, aflat în subordinea unei primării de sector, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), cu un prejudiciu estimat/stabilit de D.N.A. de aproximativ 23 milioane lei (4,7 milioane euro)
1.14. Un fost PARLAMENTAR (fost președinte de comisie parlamentară), într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. - Serviciul Teritorial Timișoara, vizând infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), în legătură cu pretinsa folosire a influenței conferite de calitatea de persoană cu funcție de conducere într-un partid politic pentru angajarea unor persoane, prin fraudarea concursului pentru ocuparea unor posture
1.15. Un fost SECRETAR DE STAT, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.16. Doi OAMENI DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de D.I.I.C.O.T., vizând infracțiuni de evaziune fiscală (prevăzute și pedepsite de Legea nr. 241/2005), cu prejudicii totale estimate/stabilite de D.I.I.C.O.T. de aproximativ 17 milioane euro
1.17. Un fost CONSILIER LOCAL, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.18. Un OM DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000), în legătură cu o executarea de către o importantă companie austriacă a unor contracte de reabilitare a unor linii ferate din România (cu o valoare totală de aproximativ 260 milioane euro), cu prejudicii estimate/stabilite de D.N.A. de peste 20 milioane euro
1.19. Mai mulți OAMENI DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București/I.G.P.R., vizând infracțiuni de evaziune fiscală (prevăzute și pedepsite de Legea nr. 241/2005) și spălare de bani (prevăzute și pedepsite de Legea nr. 656/2002), cu prejudicii estimate/stabilite de organele de urmărire penală de aproximativ 1,4 milioane euro
1.20. Un OM DE AFACERI și un NOTAR PUBLIC, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de serviciu (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.21. Un DIRECTOR în cadrul unei instituții publice, într-un dosar penal instrumentat de P.Î.C.C.J. – D.N.A. (structura centrală), vizând infracțiuni de corupție (prevăzute și pedepsite de Codul Penal și Legea nr. 78/2000)
1.22. Un OM DE AFACERI, într-un dosar penal instrumentat de D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Mureș, vizând infracțiuni de evaziune fiscală (prevăzute și pedepsite de Legea nr. 241/2005)
1.23. Mai mulți PACIENȚI (persoane vătămate), CADRE MEDICALE (suspecți/inculpați) și/sau UNITĂȚI MEDICALE (suspecți/inculpați/părți responsabile civilmente) în cadrul unor dosare penale având ca obiect infracțiuni asimilate malpraxisului medical, cu valori cumulate ale daunelor materiale și morale solicitate/acordate de peste 40 milioane euro

 

Experiențe relevante (consultanță oferită, în coordonarea unor echipe pluridisciplinare de avocați, pentru):

1.1. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă, vizând contestarea procedurii de licitație publică organizată de o autoritate contractantă (Consiliu Județean), având ca obiect atribuirea pe loturi a unui contract de servicii (delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială a unității administrativ-teritoriale a județului), cu o valoare totală a procedurii de licitație de aproximativ 205 milioane lei
1.2. Un important MINISTRU, într-un proces civil având ca obiect acțiune în răspundere civilă delictuală, vizând prejudicii aduse acestuia de către o persoană având calitate specială (deputat) prin încălcarea dreptului la onoare, demnitate, reputație și imagine (drepturi nepatrimoniale), în contextul exercitării funcției de demnitate publică la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere din Guvernul României
1.3. Un VICEPRIMAR al unui important municipiu, într-o procedură necontencioasă aflată pe rolul Agenției Naționale de Integritate, vizând existența unei pretinse stări de incompatibilitate (în sensul încălcării Legii nr. 176/2010)
1.4. Un fost MINISTRU, într-un proces civil având ca obiect acțiune în răspundere civilă delictuală, vizând prejudicii aduse acestuia de către un europarlamentar (fost MINISTRU) prin încălcarea dreptului la onoare, demnitate, reputație și imagine (drepturi nepatrimoniale), în contextul exercitării unei funcții la conducerea unei importante confederații patronale reprezentative la nivel național
1.5. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă, vizând contestarea procedurii de licitație publică organizată de o autoritate contractantă, având ca obiect atribuirea unui contract de lucrări cu o valoare de aproximativ 44 milioane lei
1.6. Un fost MINISTRU/fost DIRECTOR al unui important teatru din Municipiul București, în proceduri contencioase având ca obiect suspendarea executării și anularea unor acte administrative (dispoziții ale Primarului General al Municipiului București)
1.7. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură contencioasă, vizând rezilierea unui contract de concesiune încheiat cu un important municipiu, cu o valoare litigantă de aproximativ 26 milioane lei
1.8. O importantă COMPANIE privată, în 2 proceduri contencioase având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (hotărâre adoptată de o autoritate a administrației publice locale, în regim de putere publică), cu o valoare a prejudiciului de aproximativ 7 milioane lei
1.9. Un fost DIRECTOR GENERAL/Președinte al Consiliului de Administrație al unei importante instituții publice, în 2 proceduri contencioase având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (hotărâre adoptată de Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului)
1.10. Un PRIMAR, într-un proces civil aflat pe rolul Î.C.C.J., având ca obiect anularea unui raport întocmit de Agenția Națională de Integritate (vizând existența unui pretins conflict de interese)
1.11. Mai mulți ANGAJAȚI DETAȘAȚI în cadrul unui minister, în procese civile având ca obiect acțiune în răspundere patrimonială, vizând drepturi salariale pretins necuvenite, în contextul constatării de către Curtea de Conturi a României a unor prejudicii
1.12. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă derulată în relația cu o importantă companie publică, vizând un contract de prestări servicii, cu o miză litigantă de aproximativ 43 milioane lei
1.13. Un DIRECTOR GENERAL/Președinte al Consiliului de Conducere al unei autorități publice, în 2 litigii având ca obiect suspendarea executării și anularea unui act administrativ (ordin de ministru)
1.14. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură necontencioasă, vizând concesionarea unui imobil (teren) pentru construirea unui centru/ansamblu comercial, cu o valoare a investiției de peste 20 milioane Lei
1.15. O importantă COMPANIE privată, într-o procedură contencioasă inițiată de o instituție publică, vizând rezoluțiunea unui contract de asociere în participațiune, cu o valoare de aproximativ 7,5 milioane lei
1.16. Un PARLAMENTAR, într-o procedură necontencioasă derulată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, vizând o pretinsă faptă de discriminare (în sensul dispozițiilor O.G. nr. 137/2000)
1.17. Un fost PRIMAR, într-un proces civil având ca obiect acțiune în răspundere civilă delictuală, vizând prejudicii aduse acestuia de către un cunoscut ziarist prin încălcarea dreptului la onoare, demnitate, reputație și imagine (drepturi nepatrimoniale), în contextul exercitării unei funcții publice la conducerea unei importante companii naționale
1.18. O PRIMĂRIE, în cadrul procedurilor legale de elaborare și instituire a unor norme de organizare și funcționare pentru societățile comerciale care se află sub autoritatea Consiliului Local
1.19. Mai mulți ANGAJAȚI ai unei importante autorități publice, în procese civile având ca obiect acțiune în răspundere patrimonială, vizând venituri/drepturi/diferențe salariale și sume compensatorii pretins primite în mod necuvenit/nelegal, în contextul constatării de către Curtea de Conturi a României a unor prejudicii în sumă totală de peste 4,3 milioane Lei
1.20. O importantă COMPANIE națională, în fața CtEDO într-un litigiu împotriva unei companii din Germania și a unei companii din S.U.A. având o miză certă de 40 milioane U.S.D.
1.21. Mai multe ENTITĂȚI/OPERATORI/SOCIETĂȚI înființate de către autoritățile deliberative ale unor unități administrativ-teritoriale, în proceduri referitoare la achiziții publice/acorduri cadru (ex. acord cadru în valoare de aproximativ 40 mil. lei, încheiat între 2 astfel de societăți, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitatea și consolidarea unei construcții în cadrul unui proiect de restaurare și reconversie urbană a unui imobil, cu funcțiuni și activități de importanță vitală în dezvoltarea urbană a unității administrativ-teritoriale în cauză, contract de lucrări cu obiective de investiții în valoare de aproximativ 25 milioane Lei)
1.22. O importantă COMPANIE privată (cu acționariat internațional), în 2 litigii civile cu valori cumulate ale pretențiilor/daunelor solicitate de către o unitate administrativ-teritorială (Primărie) de aproximativ 3 milioane Euro
1.23. O importantă COMPANIE privată (cu acționariat internațional), în cadrul procedurilor de obținere de la o instituție bancară a unui credit de investiții în cuantum de 8 milioane Euro
1.23. Un PARLAMENTAR, într-un dosar instrumentat de Agenția Națională de Integritate, vizând un pretins conflict de interese (în sensul încălcării Legii nr. 176/2010)

Experiențe relevante - Drept CONSTITUȚIONAL

  1. AMICUS CURIAE în susținerea excepției de neconstituționalitate referitoare la anumite prevederi ale O.U.G. nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, formulate de Avocatul Poporului (solicitatea domnului WINZER a vizat constatarea și confirmarea de către instanța de contencios constituțional a caracterului neconstituțional al O.U.G. nr. 25/2020 în ANSAMBLUL său) – prin Decizia nr. 229/02.06.2020, publicată în M.O. nr. 602/09.07.2020, Curtea Constituțională a constatat că O.U.G. în discuție este neconstituțional în ANSAMBLUL său
  2. SESIZAREA AVOCATULUI POPORULUI în legătură cu încălcarea prevederilor constituționale imperative ale art. 1 alin. (4), art. 53 alin. (1) și art. 61 alin. (1) din legea fundamentală, realizată prin restrângerea exercițiului unui număr de 8 (opt) drepturi și libertăți fundamentale prin intermediul măsurilor efective stabilite prin Decretul 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emis la data de 14.04.2020 de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 0311/14.04.2020 – Decizia Curții Constituționale nr. 152/06.05.2020, publicată în M.O. nr. 387/13.05.2020

Partener Fondator Coordonator al WINZER și Asociații, domnul Cristian Winzer s-a remarcat în activitatea profesională ca fiind un avocat iscusit și pasionat.
Coordonator al Departamentului de Drept Penal, el are o vastă experiență în acest domeniu al dreptului, fiind recunoscut pentru rezultatele notabile obținute în gestionarea unor cauze având ca obiect infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni de natură economico-financiară, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și infracțiuni de criminalitate organizată.
Domnul avocat coordonează și activitatea echipelor pluridisciplinare de avocați în proceduri necontencioase și contencioase derivând din proceduri specifice Dreptului Constituțional, Contenciosului Administrativ, Malpraxisului Medical și Dreptului European al Drepturilor Omului.
În perioada august 2017 - iunie 2019 a ocupat funcțiile publice de consilier al ministrului delegat pentru afaceri europene, secretar de stat pentru relații interinstituționale și juridice în Ministerul Afacerilor Externe și consilier onorific în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului
, având atribuții și responsabilități în special în procedurile de elaborare și avizare a proiectelor de acte normative care urmăreau transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislația națională a actelor legislative ale Uniunii Europene (ori care aveau relevanță europeană) ...și de analizare a propunerilor legislative ale Parlamentului României, sub aspectul compatibilității cu reglementările Uniunii Europene,în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora.
În exercitarea funcțiilor de demnitate publică, în cadrul echipei din care a făcut parte, domnul WINZER a contribuit la îmbunătățirea procesului de transpunere sau de asigurare a cadrului de aplicare directă în legislația națională a actelor legislative europene, la creșterea gradului de conștientizare a particularităților procedurilor de infringement și la implicarea corespunzătoare a ministerelor și instituțiilor de linie cu atribuții în domeniul de reglementare a fiecărui act legislativ european, cu consecința instituirii la nivel național a măsurilor care au stat la baza clasării de către Comisia Europeană a unui număr important de proceduri de infringement declanșate împotriva României și a notificării către instituția europeană a măsurilor naționale de transpunere pentru un număr de peste 100 de directive UE.
Valorificând expertiza acumulată în zona administrației publice centrale, a inițiat constant demersuri/proceduri juridice publice, menite să protejeze drepturi și libertăți fundamentale - spre exemplu, constatarea și confirmarea de către Curtea Constituțională a caracterului neconstituțional al O.U.G. nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (prin Decizia nr. 229/02 iunie 2020, instanța de contencios constituțional a constatat că O.U.G. în cauză era neconstituțională, în ansamblul său) sau sesizarea Avocatului Poporului în legătură cu încălcarea prevederilor constituționale, realizată prin restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale prin intermediul măsurilor stabilite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emis la data de 14.04.2020 de Președintele României (împrejurare confirmată întocmai de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 152/06 mai 2020).
Dedicat domeniului profesional, domnul WINZER este implicat și în activitatea publicistică, articolele sale vizând teme și subiecte specifice de actualitate, importante în înțelegerea și aplicarea dreptului intern și dreptului internațional (fiind și doctorand în drept – specializarea Drept internațional public, sub îndrumarea și coordonarea prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE).