Dreptul muncii

În domeniul dreptului muncii, Societatea noastră deține expertiză relevantă în toate procedurile (contencioase/necontencioase) care vizează raporturile juridice în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și/sau încetarea contractului individual de muncă și a contractului colectiv de muncă, precum și raporturile juridice conexe acestora, care rezultă sau care se grefează pe raporturile de muncă - serviciile profesionale de specialitate fiind oferite atât persoanelor fizice, cât și entităților juridice.

Experiențe RELEVANTE (consultanță oferită pentru):

1.1. Mai mulți ANGAJAȚI DETAȘAȚI în cadrul unui minister, în procese civile având ca obiect acțiune în răspundere patrimonială, vizând drepturi salariale pretins necuvenite, în contextul constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii.
1.2. Mai mulți ANGAJAȚI ai unei importante autorități publice, în procese civile având ca obiect acțiune în răspundere patrimonială, vizând venituri/drepturi/diferențe salariale și sume compensatorii pretins primite în mod necuvenit/nelegal, în contextul constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii în sumă totală de peste 4,3 milioane lei