WINZER și Asociații

Societate civilă de avocați

Avocați Parteneri

Suntem o echipă de avocați cu o vastă și relevantă experiență în gestionarea unor cauze complexe, în raport atât de natura, obiectul și valoarea procedurilor contenciose și/sau necontencioase în care suntem implicați, cât și de clienții (importante persoane fizice și/sau juridice) cărora le oferim, cu dedicare și responsabilitate, serviciile noastre profesionale de specialitate.

Arii de practică

 

Arii de practica - WINZER și Asociații

În materie penală, avocații noștri oferă servicii de asistare și reprezentare juridică atât în fața organelor de urmărire penală (în special DNA, DIICOT și PÎCCJ), cât și a instanțelor judecătorești, în special în cauze complexe având ca obiect infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale U.E. și infracțiuni de evaziune fiscală, cu prejudicii însemnate, în care sunt suspectate și acuzate persoane fizice și/sau juridice cu notorietate.

Arii de practica - WINZER și Asociații

În domeniul dreptului civil, Societatea noastră oferă atât servicii de consultanță, cât și servicii de asistare și reprezentare juridică, în proceduri și cauze variate, relevante în raport de obiectul, natura și întinderea pretențiilor solicitate spre valorificare.

 

 

 

Arii de practica - WINZER și Asociații

În materia contenciosului administrativ, avocații noștri asigură servicii de specialitate atât în procedurile necontencioase, cât și în cele contencioase, în cauze complexe având ca obiect controlul de legalitate exercitat de instanțele de contencios administrativ asupra actelor administrative emise în regim de putere publică de către autoritățile publice (de la nivel parlamentar, guvernamental și al administrației publice).

Arii de practica - WINZER și Asociații

Societatea noastră are un departament specializat în gestionarea cazurilor de malpraxis medical. Avocații noștri sunt implicați în cele mai importante și mediatizate cazuri de malpraxis medical din țară. În gestionarea lor, Casa noastră de avocatură colaborează cu experți medicali și experți medico-legali recunoscuți pentru probitatea lor profesională. Fie că sunt oferite pacienților sau personalului medical de specialitate și unităților medicale, serviciile asigurate în acest domeniu privesc verificarea înscrisurilor medicale, reprezentarea în fața Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul autorităților de sănătate publică județene și în fața Colegiului Medicilor (dacă este cazul), asistarea/ reprezentarea în faţa autorităţilor administrativ-jurisdicţionale (inclusiv I.N.M.L), a organelor de cercetare/ urmărire penală şi/sau în faţa instanţelor de judecată (indiferent de gradul de jurisdicţie) şi depunerea tuturor diligenţelor necesare pentru justa soluţionare a cauzelor.

Arii de practica - WINZER și Asociații

În domeniul dreptului constituțional, avocații noștri dețin experiență relevantă atât în ceea ce privește formularea și susținerea unor excepții de neconstituționalitate în fața instanțelor judecătorești în cauze pendinte, cât și în ceea ce privește formularea unor puncte de vedere sub forma unor amicus curie în cauze aflate deja pe rolul Curții Constituționale sau în ceea ce privește sesizarea instituției Avocatului Poporului, în vederea exercitării de către acesta din urmă a atribuțiilor de garant constituțional al drepturilor și libertăților fundamentale (inclusiv prin (dar FĂRĂ a se limita la) sesizarea instanței de control constituțional și/sau de contencios administrativ).

Arii de practica - WINZER și Asociații

Avocații noștri sunt cunoscuți pentru expertiza deținută în domeniul dreptului european, fiind implicați în cauze complexe atât în fața CtEDO, cât și în fața instanțelor naționale. Deopotrivă, suntem pregătiți în a oferi consultanță instituțională în vederea evaluării din perspectiva compatibilității cu dreptul U.E. a proiectelor de acte normative și a propunerilor legislative, militând pentru creșterea gradului de conștientizare a particularităților procedurilor de infringement și pentru accelerarea procesului de instituire la nivel național a măsurilor care pot sta la baza clasării de către Comisia Europeană a acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate împotriva României.

Arii de practica - WINZER și Asociații

În domeniul dreptului familiei, avocații noștri oferă servicii de specialitate (atât în proceduri necontencioase, cât și în proceduri contencioase) în legătură cu toate chestiunile care vizează raporturile personale și patrimoniale specifice familiei (respectiv raporturile de căsătorie, raporturile care rezultă din rudenie și/sau din adopție, etc.) sau asimilate relațiilor de familie.

Arii de practica - WINZER și Asociații

În domeniul dreptului muncii, Societatea noastră deține expertiză relevantă în toate procedurile (contencioase/necontencioase) care vizează raporturile juridice în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și/sau încetarea contractului individual de muncă și a contractului colectiv de muncă, precum și raporturile juridice conexe acestora, care rezultă sau care se grefează pe raporturile de muncă.

Unde ne găsești?

Address:

WINZER și Asociații
Municipiul București, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, scara 3, etaj 6-7, camera 88, interfon 88c.

Business hours:

Luni – Vineri 08:00 – 20:00

Phone number:

+4031/405.10.67